Thursday, August 30, 2007

خواندنی از باب پیروزی اسلامگراها

بله این ماجرای ترکیه و پیروزی اردوغان ککی انداخته است در تنبان ها، دوستان فراموششان شده است که اصلا حزب عدالت و فضیلت از همان اول که شروع کرد تا چه اندازه به دکتر سروش و نظرات وی توجه داشت. ندیدم جائی اشاره کنند. اما باری حالا پیام های پی در پی است که از تهران به سوی انکارا روان است که در حقيقت سر نهانش این است که ما همان را می گوئیم که اردوغان گفت.

حالا لحظه ای از این که احزاب ایرانی چه می کنند با پیروزی قاطع اردوغان فاصله بگیریم. که این عادت ماست که با پیروزمندان معمولا همکاسه و فامیل می شویم و شباهت هایمان به چشممان می آید. فاصله بگیریم تا بگویم که کار احزاب همین است اما کار اهل اطلاع و قلم چی.

محمد قوچانی در مجله شهروند مقاله ای نوشته در همین باب . به اردوغان لقب اتاتورک مسلمان داده. نوشته اش مانند همیشه جالب. بابک مهدی زاده که شش سالی هم از قوچانی کوچک ترست به سن، و یکی دو روز دیگر باید به سربازی برود ، جوابی پرداخته و به نکته جالبی اشاره می کند. هنوز تصميم نگرفته ام در این گود وارد شوم. با همه جذابیتش. اما حیفم آمد که شما از این دو نگاه بی خبر بمانید.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At August 30, 2007 11:21 AM , Anonymous Anonymous said...

کشور ترکیه که نزدیک به شصت سال از عضویتش در ناتو می گذرد بر ناسیونالیسم افراطی بنا ست که نیروهای مسلح حافظش میباشندو بهمراه نخبگانش بنیادگرایانه با تکیه بر اصول آتاتورک استدلال میکنند . غرب مآبی و شرق مآبی هشتاد سال بدون اصطحکاک در این کشور همزیستی داشته اند.اصلاحاتی را که حزب اردغان در پنج سال اخیر انجام داده است سکولار ها در هشتاد سال گذشته از انجامش عاجز بوده اند. حزب اردوغان حتی یک حکم که بوی دین بدهد را نیز تا به امروز به تصویب نرسانده است.در این ً کوتادی مدنی ً حتی سکولار ها بخاطر منافع اقتصادیشان به حزب اردوغان رأی دادند.کودتای کنعان اورن در دهه هشتاد و تصویب قانونی مبنی بر اینکه ورود احزاب به پارلمان مشروط بر کسب ده درصد آراست که برای جلوگیری از احزاب مذهبی بود حالااز دیدن روسری خیرالنسا کف کرده اند. امروزه مشاهده انبوه زنان با حجاب در ترکیه بخاطر ایرانی شدن ترکیه نیست بلکه بخاطر سیاست حزب اردوغان جهت مدرن نمودن ترکیه میباشد که به زنان فضای عرضه توانییهای خویش را داده است . اروپا از زمان سقوط عثمانیان تا به امروز بدنبال درک خویش با تصوری که از تنها ً عضو بیمار ً خود دارد ،بوده است.به امید بهبودی بیشتر.

 
At August 31, 2007 3:11 AM , Anonymous Anonymous said...

آنچه در ميان ذوق زدگي جناح بازار ما از پيروزي اسلامگرايان در تركيه مغفول مانده و البته به نظر من عمدا خودشان را به غفلت زده اند اين است كه اگر بخواهيم نمونه وطني براي حزب آقاي اردوگان مثال بزنيم شايد بتوان ملي مذهبي ها را نام برد . حتي شايد بسيار سكولارتر و به قول كيهاني ها غربزده تر. مگر همسران همه يا دست كم بسياري از اين عزيزان محجبه نيستند. اينها فقط همان روسري هاي خانم هاي گل و اردوگان را ديده اند و حتما گمان كرده اند دو روز ديگر به اصرار طرح امنيت اجتماعي ما را قاپيده آنجا اجرا مي كنند . نه برادران خر پنداري ملت بس است .شمااسلامگراياني چون مشاركتي ها و مجاهدين انقلاب و كارگزاران و... را بر نمي تابيد كه در دينداري و اسلامگرايي از بسياري شمايان پيشتر و سرسخت ترند . سوگمندانه تر حتي كساني چون روحانيون مبارز را. بعد چطور به خود اجازه مي دهيد از پيروزي حزب عدالت در تركيه ذوق كنيد. پس چرا اجازه نمي دهيد چنين نمونه اي در وطن هم پياده شود اگر مدعي هستيد خوب است. نه عزيزان حزب حاكم در تركيه مثل اين است كه ما نظام قبل از انقلاب را منهاي شاهش و يا با يك شاه مشروطه و نظام حزبي واقعي و دموكراتيك فرض كنيم . نظامي كه حتي با درجه اي كمتر سكولارتر از تركيه امروز بود مگر بسياري رجال دينداران واقعي نبودند و خانواده هايشان كه ديگر معلوم است چادر مي پوشيدند. اصلا مگر قبول نداريم كه آن نظام غير دموكراتيك بود كه همان اندك رجال را هم كم دين و غربزده مي كرد. آيا قبول نداريد كه همان رجال به قول شما غربزده و بي دين در سايه يك نظام دومكراتيك تبديل به دينداراني شريف و ايران دوست و اسلامگرا مي شدند.
عوامفريبي بس است كيهان چي ها بس است اگر صلاح است
ع - مقدم

 

Post a Comment

<< Home