Wednesday, October 31, 2007

اعتراض

222نفر از روزنامه نگاران به اخراج هائی که این روزها افزایش یافته است اعتراض کرده اند و کرده ایم. به نظرم کمی هم دیر کرده ایم اما به هر حال از جهت آن که دست کم مردم دريابند که بر روزنامه نگاران چه می گذرد با اهميت است. برای شرح ماجرا همین یکی دو روز خواهم نوشت که ریشه کجاست.

متن کامل بیانیه و اسامی امضا کنندگان

متاسفانه باید بپذیریم که امروز اهالی مطبوعات و در راس آنها روزنامه نگاران اصلاح طلب در جهت پیکانی دو وجهی قرار دارند
و آن چه بیش از هر چیز کام را بر روزنامه نگاری تلخ می کند رفتارغیرحرفه ای و غیر صنفی برخي از مدیرانی است که بر مشکلات اجتماعی روزنامه نگاران می افزایند. اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به بهانه‌هاي مختلف از جمله اعتراض نسبت به نادیده گرفتن قانون کار از سوی مدیران و اجحاف صنفی به کارکنان تحریریه و يا بهانه‌هاي سياسي و عقيدتي می تواند بهترین مثال برای این ماجرا باشد

بيانيه جمعي از روزنامه‌نگاران نسبت به نقض حقوق صنفي

حقوق صنفي ميزبانان خود را رعايت كنيد

بر کسی پوشیده نیست که در سالهای گذشته روزنامه نگاران ایران يكي از سخت ترین دوران تاریخ فعالیت حرفه ای خود را تجربه کرده اند. روزنامه نگارانی که تنها به دلیل داشتن اندیشه اصلاح گر همواره مورد عتاب قرار گرفتند و در این جریان بیشترین آسیب های صنفی را به نام خود ثبت کردند. بدون شک تاریخ این روزگار را فراموش نخواهد کرد و خاطره تلخ زندگی اجتماعی روزنامه نگاران را برای همیشه به یادگار خواهد گذاشت. این اما شاید تنها بخشی از ماجرای سالهای فراموش نشده گذشته باشد. روی دیگر این ماجرا حضور مداوم روزنامه نگاران برای حفظ سابقه روزنامه نگاری در ایران و تداوم گونه ای دیگر از نوشتن و بودن حرفه ای بوده است. اما به نظر می رسد که در این مسیر و در کنار عناصر شناخته شده مخالف با مطبوعات آزاد، جریانی نیز وجود دارد که در بطن روزنامه ها حاضرند و فقط به خاطر فقدان آگاهی از مسایل صنفی یا عدم تبعیت از حقوق شغلی افراد، تنگنای زندگی روزنامه نگاران را قوام بخشیده اند. می توان خوش بین بود و این باور را تلقین کرد که رفتار تعدادی از مدیران روزنامه ها سوء استفاده از وضع معیشتی و اجتماعی روزنامه نگاران نیست اما از سوی دیگر باید این پرسش را نیز برای سیاستمدارانی که چند صباحی میهمان روزنامه ها خواهند بود مطرح کرد که اگر شرایط اشتغال و اقتصاد روزنامه نگاران مدینه ای نه چندان فاضله را تجربه می کرد آیا باز شما برای استفاده از توان اجرایی و حرفه ای روزنامه نگاران حقوق صنفی آنان را نادیده می گرفتید؟
متاسفانه باید بپذیریم که امروز اهالی مطبوعات و در راس آنها روزنامه نگاران اصلاح طلب در جهت پیکانی دو وجهی قرار دارند و آن چه بیش از هر چیز کام را بر روزنامه نگاری تلخ می کند رفتارغیرحرفه ای و غیر صنفی برخي از مدیرانی است که بر مشکلات اجتماعی روزنامه نگاران می افزایند. اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به بهانه‌هاي مختلف از جمله اعتراض نسبت به نادیده گرفتن قانون کار از سوی مدیران و اجحاف صنفی به کارکنان تحریریه و يا بهانه‌هاي سياسي و عقيدتي می تواند بهترین مثال برای این ماجرا باشد. این نامه هشداری صنفی به مدیرانی است که کنش و واکنش های سیاسی و اقتصادي آنها را میهمان مطبوعات کرده است. میهمانانی که بهتر است حقوق صنفی میزبانان خود را رعایت کنند. ما امضا کنندگان نیز فارغ از هر نوع گرایش سیاسی مدیران روزنامه های فوق را به خویشتن داری و احترام هر چه بیشتر به حقوق صنفی و قوانین کارگری دعوت می کنیم. تا باشد روزگاری که جریده های ایرانی مدیریت و عقلانیتی از جنس روزنامه نگاری و کارآمدی حرفه ای این شغل تجربه کنند. همچنين از "انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران" مي‌خواهيم با توجه به تشديد موضوع اخراج و بي كاركردن روزنامه‌نگاران و بيم تبديل شدن اين مسئله به يك رويه ضمن بررسي ويژه در جلسه هيأت مديره انجمن، با برگزاري يك نشست عمومي، اين مسأله را مورد بررسي قرار داده تا تصميمات مقتضي براي دفاع از حقوق معيشتي صنفي روزنامه‌نگاران اتخاذ شود. {به طور قطع روزنامه نگاران متعهد نيز نسبت به حضور منفعت طلبان مطبوعاتي كه اين روزها با تنگ شدن فضا براي روزنامه‌نگاران متعهد امكان فعاليت بيشتري يافته‌اند واكنش نشان خواهند داد.} ( به توضيحي در كامنت ها درباره جمله داخل {} مراجعه شود ).
8/8/1386
احمدي اموئي بهمن
ابراهيمي زهرا
افشار نيك مهدي
آموسي مريم
آزادي اسماعيل
احمديان كاظم
ابراهيم‌زاده حميدرضا
اسلامي حميد
اسلاميه سعيده
آذري نيا محمدعلي
آصف نخعي فروزان
افتخاري راد امير هوشنگ
افروز منش مهدي
آقايي ساسان
اكرمي علي
افاضلي سحر
الله بداشتي ساناز
امت‌علي سارا
امرايي اميلي
ايرانمهر اميد
ايماني معصومه
امامي پروين
اميني آسيه
انصاري الناز
انصاري‌راد رضا
آييني فرزانه
افشاري محسن
احمدي الهه
اكبري مريم
احمدي الهام
اركان زاده سعيد
آزرم محسن
آجربنديان نجمه
ابراهيمي زاده حميدرضا
اميرپور مهدي

بابايي سما
باستاني مسعود
بوروغني احمد
بني يقوب ژيلا
بني يقوب ترانه
بهاور عماد
بهمني آرش
بهنود مسعود
بهروزي فرشته
براتي پرويز
بورقاني سهام‌الدين
بيگدلي زهرا
بلند نظر سيدعلي
بوذري رحمان
باروتي هاشم
بهشتي نامدار ابراهيم
بهداد عليرضا
بيگدلي زهرا

پاك نهاد ايمان
پوررضايي محمود
پرونده هادي

تخيري نسرين
تاجيك عبدالرضا
تاجيك مهدي
توحيدي مرجان
توسطي خيري زمان
تهراني فرزانه

جمشيدي مريم
جودكي نرگس
جعفري مريم
جزايري آذر
جعفري محمد


حسن‌نيا آرش
حسين‌خواه مريم
حسين‌زاده محبوبه
حيدري هادي
حامدي معصومه
حق علي
حيدري محمد
حيدري مريم
حبيب اللهي فرزاد

خسرواني نازنين
خردپير علي
خاموشي فرشيد
خدير مهرداد
خجسته رحيمي رضا
خضر حيدري فهيمه
خورشيدفر اميرحسين
خرسند ليلي
خورسند مريم

دهقان علي
دهقان قاسم
دليري جواد
دوكوهكي پرستو
درخشان ليلا

ذوالقدر اليزا

روستايي فرزانه
رجايي عليرضا
روح محمدجواد
رحمتي شبنم
رحماني سيامك
رهبر محمد
رمضاني يگانه بنفشه
رفيعي طالقاني مسعود
رمضاني بيژن
رحيمي نژاد عليرضا


زيد‌آبادي احمد
زرآبادي شيوا
زارع كهن نفيسه
زوره رعنا

سالك سجاد
سخنور حسين
سلطانين كامبيز
سلطاني كامبيز
سيدآبادي علي اصغر
سام‌گيس بنفشه
سعيدي عليرضا
سعيدي شيرين

شاه‌محمدي سپيده
شاملو علي
شمس الواعظين ماشاالله
شيرافكن آمنه
شمشيري محسن
شباني مريم
شهرابي محمد
شجاعي كاوه
شريف سولماز

صدفي هوشنگ
صدر شادي
صيفي زهرا
صارمي گيتي

طاهري محمد
طهماسبي رضا
طلوعي سحر

عبدي حسن
علامه زاده امير علي
علامه زاده زينب
علي اقدم مهدي
عبدالهي عشرت
عليپور محمدحسن
عليزاده امير
عابدي احسان
عقلمند زهرا

غائب فريده
غفوري آذر بابك
غفوري آرش
غني‌پور مهرزاد
غني مهدي

فتحي مجتبي
فتوره‌چي نادر
فرهادبهمن پناه
فراهاني عليرضا
فولادگر مهدي
قائدي محمد
فاضليان پادين
فاضليان پانيد
فضلي زهرا
فرحي اميرقباد
فرهاديان سليمان
فاضلي بيرجندي محمود

قاسمي سيامك
قاسمي مهران
قاسميان مونا
قديمي علي
قوچاني محمد
قزلباش بهروز

كاظميان مرتضي
كرماني عليرضا
كياني مريم
كورش‌ شرف شاهي محمدجعفر
كرمي مهران

گودرزي امير
گرانپايه بهروز
گیسو فغفوری

مفيدي بدراسادات
مختاباد ابوالحسن
محمدي داود
محبي آرش
مدرسي فريد
مزروعي حنيف
مظاهري ريحانه
متقي سيدحميد
محمدحسين آزاده
محمدولي اسماعيل
معصومي سارا
معصومي آزاده
معصومي ياسر
معظمي علي
معماريان اميد
مقدم پيمان
منتجبي اكبر
مهدوي كياندخت
مهدياني فاطمه
مهرجو بهراد
محمدي باران
مهرابي احسان
مهرگان كيوان
ميرزايي مريم
موسوي علي
مومني مينو
موميوند بيژن
محب علي نيلوفر
ميرفتاح فخري سادات
ميري مسعود
مافي حميد
معتمدي ابوذر
موسي پور مريم
ميرابراهيمي روزبه

نخعي اميرعباس
نوروزي ياسر
نوروزي محمد
نمازي خواه سحر
نوروزيان مهدي
نماينده مرجام
نيك ضمير نرگس

هدايي ياشار
همايون روز سميه
هاشمي رضا
همايون روز سميه
همتي زينب

ويسي مراد
وحيد پور استاد
ويسي منظر
ويسمه اعظم
يوسفي مجيد
يزدان پناه محمدرضا
يوسفي هيوا
يزداني خرم مهدي
يعقوبي محسن

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At October 31, 2007 2:30 PM , Anonymous محمود said...

جناب بهنود با درود
من از دوستان تازه نیستم چرا که سالهاست مطالب پرنغزت را می خوانم

تحلیلهایت همیشه برایم درس بزگی بوده و هست و تاکنون هیچ روزنامه نگار و پژوهشگری چون شما قلمش برایم شیرین نبوده و نیست

آخر یارغار شاملو بودن و با بزرگان هنر از هر سلکش نشست و برخاست داشتن چنین شخصیتی را به بار می آورد

در خصوص امد و نیامدن خاتمی شما همان تحلیل همیشه گی که باید عرصه را با ورود به صحنه به نفع اصلاحات تغییر داد را باور دارم

دریغا که مصاحبه ی شمارا با صدای امریکا از دست دادم

شادزی

 
At July 28, 2008 12:43 AM , Blogger یادداشتهای سیاسی said...

سلام
به امید روز و روزگاری بهتر و قابل تحمل تر

 

Post a Comment

<< Home