Tuesday, October 2, 2007

بی هیچ قضاوتی

هیچ چیز به این اضافه نمی کنم. بشنوید و ببینید و به تم آهنگ و متن ترانه هم توجه کنید. این برخورد دو نگاه است. وقتی دو شیئی ناشناخته همدیگر را نشناخته تحلیل می کنند کار به کجا ها که نمی کشد.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At October 2, 2007 8:45 AM , Anonymous علی سعیدی said...

آقای بهنود عزیز این کلیپ نتیجه پاسخ مسخره احمدی نژاد به سوالی است که در مورد همجنسگرایان مطرح شد. به نظر میرسد شما از این هم عصبانی هستید. پاسخی که احمدی نژاد به سوال مورد نظر داد دقیقاً مانند این است که فرضاً از ایشان می پرسیدند چرا حقوق کارگران را رعایت نمی کنید و ایشان جواب بدهند: ما در ایران کارگر نداریم!! آیا این طرز پاسخ دادن شایسته این عکسالعمل ها نیست؟ علی

 
At October 3, 2007 12:21 PM , Blogger mehrnoosh said...

Thanks dear Behnoud, It was really interesting. I want to tell Mr.Ali Saeedi if you look at the title of the article,"without any judgement", you will understand that Mr,Behnoud neither judges the singer nor is he angry about him.

 
At October 4, 2007 10:58 AM , Anonymous علی سعیدی said...

خانم مهرنوش اولا بنده عرض کردم به نظر می رسد شما عصبانی هستید با قطعیت نگفتم ثانیاً اگر شما سایر نوشته های ایشان را خوانده باشید به این عصبانیت پی می برید. اگر هم پی نبرید حداقل این حق را برای دیگران قایل باشید که برداشت متفاوتی داشته باشند ولو اینکه به زعم شما برداشت نادرستی باشد. بنده به آقای بهنود خیلی ارادت دارم و از نوشته های ایشان لذت می برم ولی در موارد زیادی هم با نظرات ایشان موافق نیستم. به نظر می رسد که چنین حقی داشته باشم. علی سعیدی

 

Post a Comment

<< Home