Wednesday, December 26, 2007

بی موتور و بی سوخت

ستون طنز کيهان روز چهارشنبه، با استفاده از شيرين زباني سعي در جاانداختن موفقيت دولتي دارد که موفق ‏نيست. و کيهان سعي بر آن دارد که بگويد منقدان دولت وابسته به آمريکا هستند، که اين را هم بارها گفته و نه ‏فايده اي دارد و نه حناي کيهان رنگي. پس پايه اين کار غلط است و مبتني بر يک خطا.‏


کيهان نوشته:‏

‏ گفت: يكي از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي ادعا كرده كه دولت نهم در هيچ زمينه اي موفق ‏نبوده است‎.
گفتم: عجيبه! يك عضو مركزيت حزب كارگزاران هم دقيقاً همين حرف را زده است‎.
گفت‎: ‎يعني به نظر اين احزاب، دولت نهم با اينهمه حمايت مردمي، موفقيت در برنامه‎ ‎هسته اي، حفظ عزت ‏جمهوري اسلامي، تلاش بي وقفه براي خدمت به مردم، ساده‎ ‎زيستي، جلوگيري از حيف و ميل بيت المال و... ‏هيچ نقطه مثبتي نداشته است؟‎
گفتم: چه عرض كنم؟‎!
گفت: شايد از اين كه اينهمه موفقيت ها براي ايران كسب شده عصباني هستند و سنگ يك كشور ديگر را به ‏سينه مي زنند؟‎
گفتم: شخصي كه خيلي‎ ‎ادعاي وطن دوستي مي كرد وارد مغازه پرچم فروشي شد و گفت؛ آقا يك پرچم‎ ‎ايران ‏مي خواهم. وقتي مغازه دار پرچم ايران را برايش آورد، گفت ؛ ببخشيد‎ ‎آقا همين يك نوع را داريد؟ من راه راه ‏سفيد و قرمز با چند تا ستاره را مي‎ ‎پسندم‎‏ کيهان، چهارشنبه

در اين مثلا طنز، نويسنده چند نسبت به دولت داده، و از اين که مخالفانش اين صفت ها را نديده گرفته اند ابراز ‏تعجب کرده .‏

اول "اين همه حمايت مردمي..." که مي تواند وجود داشته باشد و تا موقعي که انتخاباتي رخ نداده به هر حال ‏ادعايش را مي توان کرد. اما ربطي به صورت مساله ندارد. رقيبان گفته اند اين دولت در هيچ زمينه اي موفق ‏نبوده. حمايت مردمي کاري است که اگر واقعيت داشته باشد فاعلش مردم اند نه دولت. ممکن است اکثريت ‏مردم با خود عهد کرده باشند که هر کس ارادتي به امام زمان نشان داد از او حمايت کنند. در آن صورت مي ‏تواند نظرهاي نقل شده از اعضاي حزب اعتماد ملي و کارگزاران درست باشد که مدعي اند دولت هيچ کاري ‏نکرده است.‏

دوم نوشته اند "موفقيت در برنامه هسته اي" که جاي انکار دارد. دولت احمدي نژاد جز آن که رسيدن مردم ‏ايران به حق مسلم خود در مورد فن آوري هسته اي را به خطر انداخته، در اين مقوله کاري نکرده است. غني سازي اورانيوم از پيش ها در جريان بود. تعليق آن که اين همه درباره اش هياهو مي کنند براي آن بود ‏که به جهان اعتماد بدهند و روند رسيدن به نقطه مطلوب و توليد سوخت را تسهيل کنند. آن هم مدتي قبل از ‏روي کار آمدن دولت فعلي لغو شد. حالا روشن کنيم که جز مقداري هياهوي بي حاصل و دردسرساز، دولت ‏احمدي نژاد در اين مورد چه کرده است. جز اين که آقاي لاريجاني را به مسووليت گماشته و با برداشتن بي ‏ادبانه وي ديگران را در موضع خود سخت ترکرده و مذاکراتي را که در پيش بود به دست انداز انداخته. ‏

سوم "حفظ عزت جمهوري اسلامي" که بيش از هشتاد درصد غلط است. دولت احمدي نژاد کشوري را که در ‏همه دوران چهل ساله گذشته در مرتبه بالائي در منطقه اي و جهان قرار داشته به پائين ترين نقطه از ‏عزت رسانده است. ايران چه در دوران پادشاهي [به عنوان متحد آمريکا] و چه بعد از آن [به عنوان سرگرده ‏مخالفان آمريکا] در نگاه دوستان و دشمنانش کشوري پراهميت بوده. اما نويسنده کيهان مي تواند ادعا کند که ‏عزت جمهوري اسلامي در نظرستد نه الزاما عزت ايران. در پاسخ بايد گفت اين هم حاصل نشده است چرا ‏که "عزت"ي که در دولت خاتمي براي جمهوري اسلامي حاصل آمد قابل مقايسه با اين دولت نيست. نگاهي به ‏واکنش هاي جهاني، نگاهي به انزواي ايران در دو سال و نيم اخير، نگاهي به بيانيه هاي بين المللي صادر شده ‏عليه ايران، نگاهي به بي اهميت بودن و به هيچ نگاشته شدن رييس دولت ايران توسط کشورهاي کوچکي که ‏روزگاري از ايران وحشت داشتند. مگر آن که به سبک بچگانه مرضيه آقاي احمدي نژاد از تعداد گاردي که ‏دولت آمريکا مي گذارد هنگام رفتن به نيويورک به وجد آمده باشيم و از فحش هاي آقاي بالينجر که به خاطر ‏زبان نداني تحمل شد. يا دروغ هاي ساخته تيم رسانه اي ریاست جمهوری را باور کرده باشيم [که بي محلي کامل هيات هاي ‏نمايندگي موجود در سازمان ملل و بي علاقگي شان به ديدار با رييس جمهور ايران که معلوم نيست براي چه ‏بار سوم به نيويورک رفت و خود را بي مقدار کرد، در نسخه گزارش هاي ارسالي آن ها تبديل شد به "ملاقات هاي ‏رييس جمهور کشورمان با تعداد زيادي از روساي جمهور [بدون آوردن نام آن ها، که آوردني هم نبود. چون ‏اگر مي آوردند معلوم مي شد تعداد زياد نبوده و دو تا رييس کشور کوچک آفريقائي بوده اند]" و در گزارش ‏بعدي تبديل شد به "سران کشورهاي جهان صف کشيده بودند براي ديدار با رييس جمهور [که کسي هم لابد ‏نبايد بپرسد کجا و کي. چرا اين صد نفري که براي تبليغات برده شدند عکسي از اين صحنه باشکوه نينداختند]. ‏مثال ها متعددست و همه مي دانند که دولت آقاي احمدي نژاد عزتي نياورده. اين سفرهاي بي معنا که دون شان ‏ايراني است و قدرت و نفوذ ايران را در چشم کشورهاي ضعيف و کوچک همسايه هم به مضحکه و ‏موضوعي قابل دست انداختن تبديل کرده، موجد عزت نیست. اين اعلاميه ها [مثلا توسط دولت قطر که ‏مي گويد رييس جمهور ايران خودش اصرار داشت به دوحه بيايد موجد کدام عزت است، نشان بدهيد که در ‏مورد کدام کشور بي اهميت جهان رخ مي دهد] و ده ها نمونه ديگر. اما به مصداق عيب مي جمله بگفتي بايد ‏نوشت که آقاي احمدي نژاد در کاري موفق بوده و آن جلب توجه مردم سرکوب و تحقير شده شرق است و ‏همين طور مردم ناراضي اروپا [في الجمله روشنفکران]. اما اين هيچ ربطي به عزت جمهوري اسلامي ‏ندارد، ‏

چهارم نوشته اند "تلاش بي وقفه براي خدمت به مردم". اين ادعاي غلطي نيست. ترديدي نيست که نيت آقاي ‏احمدي نژاد تلاش براي خدمت است. اما به علت ندانستن راه، خود شيفتگي و خودبزرگ بيني، عملا اين تلاش ‏به هدر رفته، نه نصيب خودش چيزي شده و نه نصيب مردم، جز تورم و گراني و کاسته شدن از عزت و ‏اعتبار جامعه. هزينه کردن 160 ميليارد دلار حتما براي خدمت به مردم بوده اما حاصلش به هدر رفتن منابع ‏کشورست. دور باد از رييس جمهور مطلوب روزنامه کيهان، ولي زندان ها پرست از کساني که دادگاه ‏مجرمشان ديده اما آن ها بر اساس نيتي که داشته اند خود را تبرئه مي کنند و نه فقط بي گناه مي دانند بلکه ‏مستحق ستايش و تقدير مي شناسند. هر کس به زندان رفته اين را مي داند. و مي داند که به نيت نيست. چنان ‏که کسي در نيت خير شاه که مي خواست ايران را مانند کشورهاي اروپائي کند و به دروازه تمدن بزرگ ‏برساند و همرديف يکي از پنج قدرت بزرگ صنعتي قرار دهد، ترديدي ندارد، اما به خطا رفت و مردم را ‏عليه خود شوراند.‏

پنجم ساده زيستي. اين صفت در اول کار که دولت آغاز شد، برازنده دولت بود. آقاي احمدي نژاد و دوستانش ‏تا به دولت برسند واقعا ساده زيست بودند، يکي از اصلي ترين دلايل همان راي اندک مردم به آقاي احمدي ‏نژاد همين بود. به نظر مي رسد همه دولتمردان تا قبل از رسيدن به سعدآباد همين صفت برازنده شان بوده، ‏حتي شاهان چنان که رضاشاه، جز ساده زيستي نداشته اند قبل از عمل. اما با گذشت مدت کوتاهي، دولتمردان ‏فعلي هم شناگران ماهري از کار درآمدند، مانند همه ديگراني که کيهان قبولشان ندارد. مگر نه که اول انقلاب ‏همه شبيه هم بودند، آن زمان که کت و شلوارهاي دوخت ايتاليا و خانه هاي بزرگ و حساب هاي بانکي نبود. ‏حالا بي آن که قصد وارد آوردن اتهامي باشد، هم تعداد محافظان و هم عينک هاي ري بن محافظان و هم سگ ‏هاي قيمتي شان و هم حرکات خرج ساز تبليغاتي، همه و همه اين گروه را همان قدر ساده زيست مي نمايد که ‏دولت هاي قبلي بودند. حتي مي توان گفت که دولت آقاي خاتمي – اگر نه همه اجزايش، دست کم هسته ‏مرکزي آن – به مراتب ساده زيست تر بودند.‏

ششم جلوگيري از حيف و ميل اموال عمومي. مطابق با هر معياري اين صفت نادرستي است. اگر مقصود ‏جلوگيري از ريخت و پاش باشد به طور طبيعي کساني که 150 ميليارد دلار را هزينه کرده و پيچ و مهره ها ‏را هم شل کرده اند، در عين حال سازمان برنامه را هم منحل کرده اند، و اختيار هزينه کردن را به استان ها ‏داده اند، خطر دادن امکان حيف و ميل برايشان بيشترست تا دولت هاي قبلي که هزار پيچ و مهره داشتند و ‏ضابطه و اساس که اينک براي جلوگيري از کاغذ بازي موانع برداشته شده. علاوه بر اين دولتي که خلاف ‏راي عقلاي اقتصاددان دوسال و اندي راهي را رفته و حالا دارد يکي يکي راه هاي رفته را برمي گردد، نمي ‏توان گفت حيف و ميلي نکرده بلکه برعکس، بايد گفت اموال عمومي را بيش تراز هر دولتي در دسترس حيف ‏و ميل کنندگان قرار داده است. ‏

بنابراين آن نکته پراني پايان نوشته درباره عصباني شدن از حسادت و...خريد پرچم... شوخي هايي است که ‏بايد گذاشت و گذشت. اما پشت اين طنزپردازي و هجوگوئي يک بي خبري عيان است. کيهانيان نمي دانند که ‏حتي مردم عادي هم ديگر سخن آنان را باور نمي کنند. حالا ديگر ادعاهايشان اسباب خنده مي شود. به نمونه ‏دوم توجه کنيد. از کيهان روز سه شنبه ‏

‎‎نمونه دوم‏‎‎

‏"براي اولين بار در جهان، يك شركت ماشين سازي در ايران، موفق به طراحي و توليد موتور بدون سوخت، ‏نمونه قطارهاي بدون موتور و بدون چرخ شد." این خبر کیهان روز سه شنبه است که به دنبال آن آمده:‏

حسين غنمي مديرعامل يك شركت ماشين سازي، با اعلام اين خبر و با توجه به برنامه هاي دولت براي سهميه ‏بندي بنزين، افزود: از حدود سه سال قبل به فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه حمل و نقل جاده اي پرداختيم كه ‏در پي آن موفق به طراحي و توليد موتور خودرويي شديم كه نشأت گرفته از قوانين فيزيك است و بدون نياز ‏به سوخت كار مي كند.‏

وي با بيان اينكه مطالعات و تحقيقات قابل ملاحظه اي در زمينه كاهش هزينه حمل و نقل جاده اي به خصوص ‏ريلي آغاز كرده ايم گفت: براساس يافته هاي متخصصان و كارشناسان براي جابجايي 600 نفر مسافر با وزن ‏هر نفر 70 كيلوگرم يعني 42 تن به وسيله يك قطار نياز به 15 واگن هر يك به وزن 50 تن و واگن هاي ‏رستوران و مولد برق و لكوموتيو نيز 250 تن در نظر بگيريم در جمع حدود يك هزار تن جرم مرده براي ‏‏42 تن مسافر به كار برده مي شود.‏

مديرعامل ماشين سازي يكتاشرق ادامه داد: به همين منظور موفق به طراحي قطار بدون موتور شديم كه هيچ ‏گونه موتور در قطار بكار برده نمي شود و نياز به ريل گذاري مخصوص دارد.‏

وي مهمترين ويژگي هاي اين قطار را عدم آلودگي صوتي و محيط زيست، كم كردن وزن از يك هزار به 80 ‏تن، بالابردن سرعت از 120 تا 900 كيلومتر در ساعت و كاهش استهلاك به يك بيستم استهلاك فعلي اعلام ‏كرد.‏

وي با بيان اينكه نمونه كوچك قطار بدون موتور ساخته شده است، متذكر شد: هم اكنون نيز موفق به طراحي و ‏توليد نمونه كوچك قطار بدون موتور و چرخ شده ايم كه داراي ريل گذاري كمتر و كم صداتر از قطار اولي ‏است.‏

به گفته غنمي؛ براي انجام تحقيقات و اختراعات هيچ گونه كمكي از شخص، نهاد دولتي يا اشخاص حقوقي ‏گرفته نشده و هر آنچه از محل توليدات اصلي شركت اندوخته بوديم براي به ثمر رسيدن اين اختراعات به كار ‏برده ايم.‏

وي ادامه داد: علي رغم تمام مشكلات و محدوديت ها تاكنون حاضر به فروش هيچ يك از اختراعات خود به ‏سودجويان و واسطه ها نبوده ايم و خواستار اين هستيم كه دولت با حمايت خود چنانچه اين اختراعات در داخل ‏كشور به توليد انبوه نمي رسد لااقل با قيمت مناسب به جهانيان فروخته شود تا افتخار آنها براي كشور باقي ‏بماند.[پايان خبر کيهان سه شنبه]‏

به نظرم تجزيه خبر لازم نيست. اما براي تفريح عرض مي شود که:‏
يک نمونه کوچک از قطارهائي که موتور ندارد "با استفاده از قوانين فيزيک" ساخته شده [مي توان فرض ‏کرد از دکان عروسک فروشي خريداري شده، ساخت چين و هونک کونک است] و دوستان جلسه کرده و به ‏اين نتيجه رسده اند که با توجه به علاقه دولت براي تبليغات "براي اولين بار" و شکست طرح سهميه بندي ‏بنزين مي توان از همين سوراخ رفت و ميلياردر شد. راه ميانبر و مهيا و دولت پسند. در تشريح اين قطار ‏عروسکي مرقوم فرموده اند که تا نهصد کيلومتر در ساعت سرعت مي گيرد. بي انصاف ها يک بار به ‏رکورد سرعت قطار و جنگ بين فن سالاران آلماني و فرانسوي و ژاپني دقت نکرده اند، تا دست کم چيزي ‏بنويسند و ادعا کنند که يک ذره دروغ باشد نه اين قدر که يک باره سه برابر رکورد فعلي اروپائي ها به ‏حساب آيد. تازه براي قطاري که نه موتور دارد و نه سوخت مي خواهد. در ضمن مدير شرکت ماشين سازي ‏يکتاشرق توضيح نمي دهد که "ريل مخصوص" يعني چه که کمترست و کم صداتر هم هست. به نظر مي رسد ‏دليل چاپ اين خبر در روزنامه شريفه کيهان و نه هيچ روزنامه ديگري، جز آن که روزنامه ها به ابروي خود ‏اهميت مي دهند، علاقه مندي مدير کيهان به وسايل "بدون فرمان و ترمز" بوده است، اما باز خبر نمي گويد ‏يعني چه که اين وسايل سبک با ريل کمتر حرکت مي کند. کافي نيست که فرموده اند "براساس قوانين ‏فيزيک" چون قوانين فيزيک که مانند مصوبات مجلس شوراي اسلامي نيست که بر حسب آن که در مقابل چه ‏دولتي به تصويب رسيده باشد، اعداد و کلماتش فرق کند. يک زمان مجلس موظف به کنترل قراردادهاي ‏خارجي باشد و يک جا اصلا براي مجلس امور وقت گيري باشد قراردادهاي خارجي. يک جا اگر کسي به ‏مجلس نازک تر از گل بگويد آقاي ناطق با انالله و انا اليه راجعون به دفاع از کيان مجلس مي رود که به گفته ‏وي حيثيتش حيثيت نظام، اسلام و پيامبر است. يک روز ديگر همين مجلس از زبان مدير با ادب روزنامه ‏کيهان مي شود طويله که هر کس سرش را انداخته پائین و داخل آن شده است. ‏

تنها راهي که براي درست در آمدن خبر کيهان به نظر مي زند اين است که قطاري را از شمال بدون ‏لوکوموتيو هل مي دهيم و مي توانيم اميدوار باشيم که تا ايستگاه پرندک در نزديکي سمنان چون سرازيري ‏است، قطار بدون نيازي به سوخت و رکاب زدن خودش مي آيد [مگر دوچرخه تا به حال سوار نشده ايد؟] فقط ‏مي ماند وقتي که قطار قرارست از تهران يا از جنوب ايران به سمت شمال برود، بدون موتور محرکه و بدون ‏سوخت با سرعت نهصد کيلومتر. ريل مخصوص براي همين کارست بايد فقط فهميد که چه جور کار مي کند.

دقت کنيد که مخترع بزرگوار تا به حال حاضر به فروش اختراعات خود به ديگران نشده [نه اين که تصور ‏کنيد کسي براي خريد نيامده يا آمده اما با خنده محل را ترک گفته، خير، چنين مي نمايد که مخترعان مطمئن ‏هستند که خريدار دارند اما خريداراني که بايد اول تائيد صلاحيت بشوند و معلوم گردد که واسطه و اصلاح ‏طلب و مثلا وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نباشند. يا احتمال ديگر اين است که هر چه مخترع اصرار ‏کرده، خريداران بالقوه نگاه هاي مخصوصي به او و اختراعش انداخته به او گفته اند شما برو خبرت را بده ‏به کيهان.‏

از همين رو مديرعامل شرکت ماشين سازي [که قبلا اسمش شنيده نشده اما مهم نيست از اين پس جهان با ‏حيرت به تماشايش خواهند آمد] که از سه سال قبل تحقيقات خود را شروع کرده [يعني مصادف با رياست ‏جمهوري احمدي نژاد] فقط حاضرست اختراع خود را به همين دولت بفروشد [نه به هر کس و ناکس]. به ‏زبان ديگر چنين خبر ياوه اي به کس ديگري فروختني نبوده. تازه راه هم جلو پاي دولت گذاشته و گفته اگر ‏خودت مي خندي و نمي خري، دست کم به قيمت خوب به جهانيان بفروش. باز هم تعجبي ندارد چون رييس ‏جمهوري که دستور صادر کرد که هواپيماي تشريفاتي دولت [که آن موقع بوي تعفن اشرافيت مي داد و تازگي ‏ها بعد از چندين بار که مورد استفاده رييس جمهور و معاون اول او قرار گرفت بوي خوش خدمت مي دهد] ‏مورد استفاده قرار نگيرد، و بعد هم تعيين کرد که "به قيمت خوب با سود کافي براي ملت ايران" به خارج ‏فروخته شود. يعني اعلام کرد که راهي را مي شناسد که بتوان به خريداران قيمت را ديکته کرد. چنين بي ‏بديلي حتما مي تواند به خريداران قطار [بدون موتور و بدون سوخت با سرعت نهصد کيلومتر در ساعت] ‏دستور بدهد که آن را به قيمت خوب و مناسب بخرند که به افتخارات ايران افزوده شود.‏

که البته بايد از مديران کيهان و مخترع محترم و دولت آقاي احمدي نژاد خواست هر چه افتخار براي ايران و ‏ايرانيان خريدند بس است يک کم هم به فکر خود باشند. چقدر ايثار و فداکاري.‏

بايد منتظر بود تا مدتي ديگر کيهان يک نيمه پنهان منتشر کند و نشان دهد، مديران مترو تهران که نگفته ‏پيداست چه پديده هائي هستند چطور با خريد لوکوموتيو و واکن ها چندين ميليارد دلار بيت المال را به هدر ‏داده اند، چون مي توانستند از آقاي غنمي بخرند و نخريدند چون اجنبي پرست هستند. بايد منتظر بود تا ‏محاکمه ملي کيهان برپا شود و کساني که باعث دلسردي چنين دانشمنداني شده اند، شناسائي و پرونده شان در ‏خدمت مردم گشوده شود، آن هم در آستانه انتخابات سرنوشت ساز.‏

چنان که اگر افراد بدبين و منفي باف و خداناشناسي وجود داشته باشند که بخواهند بروند کنجکاوي کنند تا ‏معلوم دارند که سهام شرکت يکتاشرق متعلق به کدام گروه است و احيانا معلوم کنند که چقدر از غنائم ‏کشور، آن هم از سرفصل تحقيقات و کمک به نوآوري ها، قرارست به اين شرکت و سهامدارانش برسد، بايد ‏پيشاپيش آن ها را از خدا ترساند و به آن ها يادآور شد که دنيا ارزش ندارد.‏

در ضمن براي جلوگيري از تطويل کلام اصلا به بخش فوق العاده مهيج تحقيق درباره نسبت وزن مسافران و ‏وزن قطار پرداخته نشد. فقط به اطلاع مديران کيهان مي رساند که اين همه شکسته نفسي لازم نيست چون ‏محاسبه جالبي که شرکت يکتاشرق انجام داده فقط در مورد قطار نيست بلکه در مورد اتومبيل و هواپيما هم ‏صادق است. در اتوميبلي که يک تن وزن دارد، چهار نفر مي نشيند با 280 کيلو وزن، يعني چهار برابر ‏‏"جرم مرده"، در مورد هواپيما شايد بدتر باشد. به خصوص آن محاسبه "وزن کابين رستوران" در قطارها ‏خيلي جالب است. مخترع محترم يکتاشرق رحم کرده و وزن ساندويچ ها و نوشابه ها را حساب نکرده وگرنه ‏خيلي بيش تر مي شد

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At December 26, 2007 7:11 PM , Anonymous Anonymous said...

سلام..
دقیقاً حق با شماست.. اینها اصرار و ابرام فراوان دارند که به همه اثبات کنند که با ظهور این محمود موعود ! همه جیز کن فیکون شده است و ایران وایرانی دست همه دنیا را از پشت بسته است و داروی ایدز میسازد و موشک کهکشان پیما و قطار با ریل مخصوص و سرعت نهصد کیلومتر بر ساعت بدون کارت سوخت ایضاً!!؟؟
جل الخالق که این کیهان مردم ایران را مگر چقدر احمق و کودن فرض کرده است؟ هر نادانی میفهمد که این معجزات در صدر اسلام هم نشدنی بود چه برسد به ذیل اسلام!

 
At December 26, 2007 8:15 PM , Anonymous بهزاد said...

مسعود بهنود گرامی... در طنز نیز همچون جد قلمتان تواناست.چشم ابراهمی نبوی بدور.. هر چند کاغذ سیاه کنی اصحاب کیهان خود مصداق جوک بودهو بی نیاز از سند ست.. تلخی آنکه اگر مقایسه کنی که مثلا روزنامه اول دیگر کشورها مثلا نیویورک تایمز هم گزارش علمی دارد با قلم اگر نه بهترینهای هر رشته حداقل انکه کمترین شعور را برای خود و خواننده اش قايل است.

 
At December 27, 2007 12:57 AM , Anonymous جاسم said...

ممکن است آقای غنمی از کاربرد نشادر و چارپا استفاده کرده اند که به سرعت 900 کیلومتر رسیده اند.

 
At December 27, 2007 2:25 AM , Anonymous ابراهیم said...

وای دیگر کاری کرده اند که صدای بهنود میانه رو و عافیت طلب راهم در آورده اند. خدا بکشدتان

 
At December 27, 2007 2:25 AM , Anonymous Anonymous said...

من که مردم از خنده. مدت ها بود که کیهان را ندیده بودم و اگر شما نمی گفتید باور نمی کردم. واقعا این ها ما را احمق فرض کرده اند

 
At December 27, 2007 3:31 AM , Anonymous Anonymous said...

آیا به معلمان در خرید بلیط جهت مسافرت به دوشان تپه با این قطار تخفیف داده میشود.آیا سرعت آن بقدری است که پسرم بایددر سنگ اندازی که تنها تفریح اوست بیشتر تمرین کند.آیا این اختراع باعث کور شدن چشم همسایگان ما خواهد شد.عید کریسمس برهموطنان مسیحی گرامی باد.

 
At December 27, 2007 4:31 AM , Anonymous del shode said...

احسنت آقای بهنود.نیک اخبار داخل حتی روزنامه شرسفه کیهان را دنبال میکنید.این راهم بگویم دلم برای دیدن چهره نازنینتان بی نهایت تنگ
شده
با احترام دل شده

 
At December 27, 2007 5:55 AM , Anonymous مهرداد said...

سلام.خسته نباشيد جناب بهنود.خواستم خدمتتون عرض کنم به دليل اينکه رشته ی من مکانيک هستش،زياد از قوانين فيزيک سر در نميارم.ولي فکر کنم منظور روزنامه ي فخيم کيهان متافيزيک بوده يعني يک چيزي شبيه هاله ي نور خودمون.
موفق باشيد

 
At December 27, 2007 6:36 AM , Anonymous aydin said...

به قول خواجه عبدالله انصاری:میپندارند که دارند باش تا پرده بر دارند...حکایت رهبر و حاج حسین و اطرافیان حکایت شاه سلطان حسین است و خواجه سرایان و عاقبتشان.

 
At December 27, 2007 6:39 AM , Anonymous Anonymous said...

از آقا ابراهيم تندرو وراديكال درخواست ميكنم يك پست بانام ونام خانوادگي اصلي ونه مستعار خود بر عليه كيهان ويا حاج حسين شريعتمداري بنويسند تا ببينم كي ميانه رو است وكي تند رو .جيگر ميخواهد بر عليه حاج حسين حرفي بزند مگر از جانش سير شده باشد يا هوس اوين به سرش زده باشد!الغرض من هميشه گفته ام كهبرخي روزنامه ها كه خوب نيست اسمشان را ببرم بدرد اين ميخورد كه يا سبزي روش پاك كني يا....واصلا تمام مطالبشان را براي اقشاري مينويسند كه از اطلاعات كمي بهره برده اند واصولا روزنامه يا نميخوانند ويا كسي برايشان ميخواند!كيهان ازان دست روزنامه هاست كه براي همان كساني مينويسد كه حاج محمود احمدي نزاد حرف ميزند.براي ان كبري خانم ها يا صغري خانم ها مينويسد كه دنبال اثبات كه نيستند بماند كلي هم حرف دارند براي همسايه ها بزنند كه اي واي خواهر ديدي روزنامه چي نوشته وبعدش هم بزارند زير دستشان وسبزي پاك كنند فكر ميكنم حتي براي گذاشتن نان در ان بايد احتياط كنيم بسكه دران دروغ وتهمت وافترا وجود دارد.عباس از مشهد

 
At December 27, 2007 8:58 AM , Anonymous Anonymous said...

دور نميبينم روزی رو که کيهان خبر از تردد و حمل مسافر اين ترن امام زمانی بدهد که تنها حلال زاده ها و ذوب شدگان در ولايت قادر به ديدن و استفاده از آن هستند.

 
At December 27, 2007 12:40 PM , Anonymous meysam said...

سلام آقای بهنود
خبر مربوط به قطار بدون سوخت و بدون چرخ تنها در کیهان نیامده.
من بعد از خواندن مطلب شما اسم نابغه بزرگ کشور یعنی آقای حسین غنمی را در گوگل سرچ کردم
غیر از کیهان روز سه شنبه , خبرگزاریهای ایرنا ,موج, خبرگزاری اقتصادی ایران , ابرار اقتصادی , روزنامه سرمایه ,روزنامه جوان هم این خبر را منتشر کرده اند.

 
At December 27, 2007 2:20 PM , Anonymous Anonymous said...

سلام
چند وقت پيش در كيهان منتشر شده بود انهم در صفحه خوانندگان وقتي كه پرسپوليس سه بر هيچ از پاس همدان در جام حذفي شكست خورد
اين نظر يكي از خوانندگان كيهان است


به نظر من برد تيم پاس همدان بر تيم پرسوليس به اين علت بود كه دورتادور ورزشگاه همدان با عكسهاي شهدا تزئين شده بود و به نظرم تيم يروزي هم بايد همين كار را بكمند

 
At December 27, 2007 2:28 PM , Anonymous dr.ali said...

بهنود عزیز سلام
چقدر خوب می شد یک نسخه از این مقاله را برای کیهان نوردان در مدار شریعت می فرستادی.ما که از این فرشته های دو سر(ابلیس-عزرائیل)میترسیم

 
At December 27, 2007 9:16 PM , Anonymous Anonymous said...

آنچه که دردناک است این نیست که قلمزنان کیهان بی پروا به شعور مردم توهین میکنند بلکه دردناکتر آنست که این حضرات این اعمال را آگاهانه ومغرضانه انجام میدهند.

 
At December 27, 2007 9:33 PM , Anonymous hadi said...

آقای بهنود سلام
مثل اینکه نویسنده بانمک کیهان صف های طویل برای خرید هرچیزی آن هم با قیمت های زیاد را یا ندیده اند و یا نخواسته اند که ببینند .
دولت محترم در هر زمینه ای که نمی تواند بازار را کنترل کند خود وارد عمل می شود و دولت ما شده تخم مرغ فروش و میوه فروش و...
این نویسنده کیهان تا کی می خواهد به خود بقبولاند که کارهای انجام شده در این دولت موفق بوده وقتی یکی یکی دارد مثل گذشته می شود؟؟
شاید مهمترین دستاورد دولت نهم کارآفرینی میلیونها نفری باشد که توان هیچ دولتی در آن نیست و آن فروش سوخت آزاد،قاچاق سوخت و بسیار شغل دیگر که به همین واسطه یعنی سهمیه بندی بنزین درست شد.

 
At December 28, 2007 2:08 AM , Anonymous Anonymous said...

مسعود خان ... دنیا دنیای دیگری شده ایکاش نوستالژی !! دوران جوانیت را
بکناری بگزاری و از واقعیتها امروز بنویسی

امیر طاهری رفت و حسین شریعتمداری بجایش کیهان را اداره میکند
چون شاه رفت و خمینی امد و روزگاری نو ساخت

وابستگی رفت و دوران استقلال امد و صد البته مطبوعات مستقل را
طلب میکند

درهم بودن قیافه های بوش و بلیر و بروان هم از همین جنبش نوین
ایستادگی منطقه خاورمیانه بخصوص ایران خبر میدهد

سلطه گران دوست نمیخواهند بلکه نوکر دست بسینه و حرف شنو طلب
میکنند و مردم ایران با ان بیگانه اند

 
At December 28, 2007 3:43 AM , Anonymous حمید said...

آقای ناشناس مقصودشان این است که اگر شاه مانده بود و امیرطاهری هنوز سردبیر کیهان بود و باز کیهان از احمدی نژاد یا هر رییس دولت دیگری حمایت این طوری می کرد شما که مسعود بهنود باشید هیچ چیز نمی گفتید. واقعا که. زهی درک و شناخت.
دومی نکته که در کامنت این دوست پنهان است این که به نویسنده نصیحت می کند که از نوستالژی گذشته دست بردارد و اوضاع امروز را ببیند . برادر این پست اصلا نوستالژیک نیست ممکن است تراژیک باشد. و مربوط به گذشته نیست اتفاقا همه اجزایش از همین امروزست. شما نظرتان چیست.

 
At December 30, 2007 1:15 AM , Anonymous Mouris Berto said...

به آقاي شريعتمداري پيشنهاد مي كنم كه در صورت امكان با تغيير نام اين روزنامه به نامي كه سنخيت بيشتري با ارزشهاي متعالي جنابعالي دارد سند ديگري بر افتخارات خود و دولت زمان اضافه فرموده نام بي مسمي كيهان را از اين گروگان گيري طويل المدت رهايي بخشند
ضمناپيشنهاد مي گردد با توجه به ديدگاه مدير مسول محترم كه ظاهرا روزنامه را به ديد يك وسيله براي رسيدن به هدفي متعالي و توجيه كننده مد نظر دارند نام روزنامه را از اين پس "وسيله" يا براي نزديكي بيشتر به طبع بذله گو و طناز خود آن را "ماسماسك" بگذارند

 
At December 30, 2007 12:18 PM , Anonymous amir said...

حکایت جالبی است این حکایت کیهان برادر حسین شریعتمداری! شاخ دروغ¬های شاخدارشان از آنجا که به فلک سر می¬ساید گاه چاره¬ای جز باور کردنشان برایمان نمی¬ماند...

 
At January 1, 2008 6:45 PM , Anonymous mohammad said...

ACHTUNG!!aghaye behnoode ajool wa aziz!az shoma baeed bood!!ghabl az maskhareh kardane in khabar kafi bood kami tammol mifarmoodid
manzoor: Magnet train ya TRANCE RAPID ast!!! ke az ghaza na motor darad wa na sookht mikhahad wa bar rooye baleshi az hawa wa bar asase magnet harekat mikonad!!inbar ham mesle jabe jaee ye 500 kilometri ye BERLIN wa gharar dadanash kenare MAINZ!!!dastetan khat khordeh!kami deghat bad nist.che mishawad kard ghalamrawesh ast o hezar gereftari!

 
At January 1, 2008 10:34 PM , Anonymous Anonymous said...

من نمي دونم كي بيت المالو حرام مي كنه وقتي كيهان روي كاغذي كه از بيت الماله اين اخبار مهم را مي نويسه

 
At January 18, 2008 5:54 PM , Anonymous Anonymous said...

باور کنید بعد از این مقاله های جدی از خواندن این یکی از خنده شکم درد گرفتم !

بگذریم کسی که این مردک را نماینده خودش کرده اگر به فکرآبروی مردم ایران نیست لااقل به فکر آبروی خودش باشد.

 
At January 18, 2008 6:21 PM , Anonymous بابک said...

این اقایی که از استقلال و روزگار نو (البته به سبک خودش) حرف میزند من را به یاد آقای غنمی انداخت.یکی هم بیاد راجع به نظر ایشان نقدی بنویسد یک خورده دیگر بخندیم .

 
At January 25, 2008 2:28 PM , Anonymous Anonymous said...

با سلام بعد از غنی سازی اورانییوم با قابلمه و ظروف آشپزخانه به وسیله دختر 15 ساله چشممان به قطار بدون ریل وسوخت روشن خداوند عاقبتمان را خیر کونه که با این سرعت به کجا میرویم

 

Post a Comment

<< Home