Saturday, October 27, 2007

فیلم مسیح

همین سال قبل بود که به یکی از بچه ها گفتم اگر همتی باشد، کوه هم اراده ایستادگی در برابرت ندارد، گفت حرف پیرمردی از سر سیری است.من نان ندارم بخورم کدام همت؟

حالا باز می گویم اگر همتی باشد ظلم و مجازات هم می تواند فرصتی شود، نه تهدیدی بلکه فرصتی. حالا این حکایت مسیح علی نژادست آمده لندن زبان انگلیسی بخواند ولی وقتی دید جز ناسزا نمی رسد و کمکی از جائی نمی آید خودش همت کرد. حالا به نظرم یواش یواش خودش دارد می شود راهگشا و سنگ راه دیگران تا نشانشان بدهیم و بگوئیم دیدی که شد. بابلی کیجا که خودش را اردک زشت خواند و نبود، فیلم هم ساخته است ببنید. خوب است دیگر با امکانات کم.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At October 27, 2007 10:32 AM , Anonymous امیر said...

آقای بهنود، سه چیز:
چیزاول : این عکس یک نوجوان ۱۴، ۱۵ ساله است.

چیز دوم : در سالهای نوجوانی، فردی در رادیوایران برنامه ای داشت که اگر مثل سن شما در این عکس اشتباه نکنم، روزهای جمعه طرفهای ۲ بعد از ظهربود. ایشان در مورد بمب هیدرژنی میگفت : این بمب با ساختمانها کاری ندارد فقط جانداران را میکشد، درست مانند چشمهای تو.

چیز دوم : این فرد بعدترها وقتی که من از ترس گرفتار شدن بدست اشقیا، از آن دیار و روستاهایی که برای تدریس میرفتم که کردان بود و برغان و قلعه و قلعه چندار، برای خود خانه خستگی در کردن درست کرده بود، در یک نوشته در مورد کامبوجیهایی(اگر اشتباه نکنم) که هر روز در پاریس رادیو بدست منتظر خبرهای خوش بودند
تا به کشورخود برگردند، گفته بود : این داستان آنقدرها طول کشید تا همه آنها پیر شدند و هرگز به کشور خود بر نگشتند. آن روز،روز بسیار سختی بود، چرا که میدیدم بعضی اوقات زبان هم مانند
بمب هیدرژنی عمل میکند.

و اما چیز سوم : من هم چیز را دادم تا یک چیز بدست بیآورم، و بعضی ها یک چیز را دادند تا همه چیز بدست آورند.


و چیز آخر : در لندن خوش بگذرد، هر چند که به رادیو احتیاجی نیست.

 
At October 28, 2007 8:21 AM , Anonymous Anonymous said...

agha benood,MARGUT BICKEL shaere almani ra hatman mishenasid sheri darad be naame SOKOOT SARSHAAR AZ NAAGOFTEHAST. shamloo besiyar ziiba tarjomeash kardeh.hamin esme sheer nemidanam chera yadam amad vaghti in khanom ra ba ma ashena kardid.az hame mohemtar haman ZABANE inglisi ast ke YAAD begiran, va ....-ali

 
At October 28, 2007 3:53 PM , Anonymous م. ماتم said...

در ضمن به این شاگردتان یاد بدهید که خیلی عجله نکند و دچار [...] نشود و رعایت احترام دیگران را بکند که در این کار حرفه ای هستند، بعد به هجو کار مستندسازان حرفه ای بپردازد. به نظرم بیش تر از آن که کار و رشد حرفه ای بیاید شتاب و بزرگ بینی درش بود. هر چند به قول شما با امکانات کم. [...]

 

Post a Comment

<< Home